PODSTAWY DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, Ist

Zagadnienia dla studentów

PODSTAWY DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Dietetyka, 1 rok, I st

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą na temat zahamowania, odwrócenia lub opóźnienia procesu kancerogenezy poprzez zachowania profilaktyczne wpływające pozytywnie na organizm ludzki jako efekt zachowań zdrowotnych sprzyjających zdrowiu i wynikających z szeroko rozumianego stylu życia. 

WYKŁADY (8h):

1. WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Materiał do badań, rodzaje badań, błąd pomiaru

2. WĘGLOWODANY. Hipoglikemia, hiperglikemia, insulinooporność, cukrzyca. Diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej. PANEL LIPIDOWY. Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej.

3. BIAŁKA. Albumina, białka ostrej fazy, immunoglobuliny. Diagnostyka zaburzeń gospodarki białkowej. Diagnostyka wybranych zaburzeń gospodarki hormonalnej.

 SEMINARIA (8h):

1. MORFOLOGIA KRWI. Elementy morfotyczne krwi.

2. Badanie układu krzepnięcia. Czas trombinowy, protrombinowy, D-dimery. Białko całkowite, globuliny Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Zasadowica, kwasica.

3. PRÓBY WĄTROBOWE. Enzymy wątrobowe, bilirubina.

4. ZABURZENIA PRZEMIANY MINERALNEJ. Diagnostyka zaburzeń równowagi wapniowo-fosforanowo-magnezowej.

 ĆWICZENIA (12h):

1. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych

2. Analiza przypadków, dyskusja

Piśmiennictwo:

1. Tomaszewski, Diagnostyka Laboratoryjna, Wydawnictwo PZWL, 2001

2. Dembińska-Kieć, J. Naskalski, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier Urban & Partner Wrocław, 2010

3. Lukas, Diagnostyka i terapia w praktyce lekarskiej, D P. Kumar, M. Clark, 2014

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę

 

Sylabus

Regulamin przedmiotu