ETIOLOGIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

Zagadnienia dla studentów

ETIOLOGIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, 3 rok, I st

Celem nauczania przedmiotu Etiologia chorób przewlekłych jest zapoznaie studenta z podstawową wiedzą na temat uwarunkowań najczęściej występujących chorób przewlekłych, zarówno w populacji  dorsłych jak i dzieci, ponadto poznanie objawów klinicznych, powikłań i konsekwencji społecznych tych chorób z uwzględnieniem znaczenia stylu życia.

Tematy wykładów (30h) i seminariów (30h):

1. Definicja, rodzaj, klasyfikacja chorób przewlekłych, pojęcie etiologii chorób przewlekłych;
2. Metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu chorób przewlekłych.
3. Narażenie na czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla etiopatogenezy chorób przewlekłych.
4. Choroba niedokrwienna serca. Zawał mięśnia sercowego.
5. Nadciśnienie tętnicze.
6. Przewlekła niewydolność serca.
7. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Astma oskrzelowa.
8. Zapalenia płuc. Niewydolność oddechowa.
9. Cukrzyca - kryteria rozpoznania, podział, patogeneza, przewlekłe powikłania, leczenie
10. Kamica nerkowa. Zakażenie układu moczowego, przewlekła niewydolność nerek.
11. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroba refluksowa przełyku.
12. Choroby trzustki i jelit.
13. Choroby wątroby, dróg żółciowych, żółtaczki.
14. Skazy krwotoczne i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego.
15. Niedokrwistości - podział, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie.
16. Przewlekła choroba żylna
17. Otyłość
18. Wybrane choroby nowowotworowe

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Piśmiennictwo:

1. F. Kokot, L. Hyla-Klekot ,Choroby wewnętrzne Davidsona, Tom 1, N.A. Boon, N.R. Colledge, B.R. Walker 2009
2. F. Kokot, L. Hyla-Klekot , Choroby wewnętrzne Davidsona. Tom 3,  N.A. Boon, N.R. Colledge, B.R. Walker 2010
3. W. Lukas, Diagnostyka i terapia w praktyce lekarskiej, D P. Kumar, M. Clark, 2014
4. W. Domagała, M. Chosia, Podstawy patologii, PZWL 2014
5. A. Stewens, J. Love, Patologia, Czelej 2010
6. S. Kruś, Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych, PZWL, Warszawa  2003
7. W. Olszewski, Patologia Robbinsa, V. Kumar, R. Cotran, S. Robbins, 2005

Sylabus

Regulamin przedmiotu

Terminy zajęć