DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ODDZIAŁU

Zakres działania Oddziału:

W Oddziale Klinicznym Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich chorób onkohematologicznych: ostrych białaczek szpikowych i limfoblastycznych, przewlekłych białaczek szpikowych i limfocytowych, chłoniaków, gammapatii (w tym szpiczaka plazmocytowego), zespołów mielodysplastycznych (MDS) oraz innych rzadszych schorzeń.

Prowadzi również diagnostykę i leczenie niedokrwistości, małopłytkowości, zaburzeń liczbowych oraz jakościowych dotyczących białych krwinek, a także diagnostykę i leczenie skaz krwotocznych (w tym hemofilii).

Prowadzone badania naukowe:

1. Badanie stężenia białek szoku cieplnego HSP-70 i HSP-90 oraz kinaz szoku cieplnego HSK1 i HSK-2 oraz ich korelacji z zaawansowaniem i przebiegiem leczenia chorych na nowotwory hematologiczne.

2. Ocena znaczenia wybranych wskaźników aktywności szpiku kostnego dla wyników i monitorowania przebiegu leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego.

3. Związek pomiędzy stanem odżywienia chorych na nowotwory limfoproliferacyjne a efektywnością ich leczenia.

4. Ocena znaczenia stężenia wybranych interleukin dla oceny zaawansowania u chorych na szpiczaka plazmocytowego oraz monitorowania przebiegu jego leczenia.

×

Dane kontaktowe

Oddział Kliniczny Hematologii
i Profilaktyki Chorób Nowotworowych

Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel. 32/34-99-723
fax. 32/34-61-471