PROPEDEUTYKA CHORÓB OSTRYCH I PRZEWLEKŁYCH

Zagadnienia dla studentów

PROPEDEUTYKA CHORÓB OSTRYCH

I PRZEWLEKŁYCH

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, 2 rok, II st

Celem nauczania przedmiotu Propedeutyka chorób ostrych i przewlekłych jest zapoznaie studenta z podstawową wiedzą na temat uwarunkowań najczęściej występujących niezakaźnych chorób ostrych i przewlekłych, zarówno w populacji dorsłych jak i dzieci, ponadto poznanie objawów klinicznych, powikłań i konsekwencji społecznych tych chorób z uwzględnieniem znaczenia stylu życia 

Wykłady (28h):
Metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu chorób ostrych i przewlekłych.
Narażenie na czynniki biologiczne o istotnym znaczeniu dla patogenezy chorób nowotworowych oraz nienowotworowych.
Znaczenie szczepień profilaktycznych oraz innych metod ograniczenia narażenia na infekcyjne czynniki chorobotwórcze.
Znaczenie narażenia na promieniowanie dla patogenezy chorób nowotworowych oraz nienowotworowych.
Metody diagnostyczne wczesnego diagnozowania chorób środowiskozależnych nowotworowych i nienowotworowych.

Seminaria (28h):
Prezentacja i omówienie przypadków chorób noworowych spowodowanych narażeniem na czynniki środowiskowe  
Prezentacja i omówienie  przypadków chorób nienowotworowych spowodowanych narażeniem na czynniki środowiskowe.
Prezentacja i omówienie wybranych przypadków nowotworów o etiologii środowiskowej.
Prezentacje studentów opracowane na podstawie danych literaturowych.
Prezentacja i omówienie wybranych przypadków z piśmiennictwa.

Ćwiczenia (28h):
Ocena wyników diagnostycznych badań przesiewowych.
Sposoby informowania społeczeństwa o chorobach spowodowanych czynnikami środowiskowymi.

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę

Piśmiennictwo:

1. F. Kokot, L. Hyla-Klekot ,Choroby wewnętrzne Davidsona, Tom 1, N.A. Boon, N.R. Colledge, B.R. Walker 2009
2. F. Kokot, L. Hyla-Klekot , Choroby wewnętrzne Davidsona. Tom 3,  N.A. Boon, N.R. Colledge, B.R. Walker 2010
3. W. Lukas, Diagnostyka i terapia w praktyce lekarskiej, D P. Kumar, M. Clark, 2014
4. W. Domagała, M. Chosia, Podstawy patologii, PZWL 2014
5. A. Stewens, J. Love, Patologia, Czelej 2010
6. S. Kruś, Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych, PZWL, Warszawa  2003
7. W. Olszewski, Patologia Robbinsa, V. Kumar, R. Cotran, S. Robbins, 2005

 

Sylabus

Regulamin przedmiotu

Terminy zajęć