CHEMOPROFILAKTYKA

Zagadnienia dla studentów

CHEMOPROFILAKTYKA

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, 3 rok, I st

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą na temat zahamowania, odwrócenia lub opóźnienia procesu kancerogenezy poprzez zachowania profilaktyczne wpływające pozytywnie na organizm ludzki jako efekt zachowań zdrowotnych sprzyjających zdrowiu i wynikających z szeroko rozumianego stylu życia. 

Wykłady (30h):
1. Chemoprofilaktyka-definicja, cele, zadania
2. Czynniki chemoprofilaktyczne
3. Mechanizmy działania czynników chemoprofilaktycznych
4. Badania przesiewowe- skryning
5. Markery nowotworowe  i wybrane wskaźniki laboratoryjne w onkologii

Seminaria (30h):
1. Wpływ stylu życia na  procesy naprawcze komórek organizmu
2. Naturalne związki chemiczne o działaniu chemoprofilaktycznym
3. Syntetyczne związki  chemiczne o działaniu chemoprofilaktycznym
4. Znaczenie wybranych związków pochodzenia roślinnego w diecie zapobiegającej chorobom nowotworowym
5. Strategie chemoprewencyjne w odniesieniu do wybranych  nowotwotów

Ćwiczenia (15h):
1. Znaczenie chemoprewencji w wybranych chorobach nowotworowych
2. Chemoprewencja chorób nowotworowych układu pokarmowego w badaniach  klinicznych
3. Chemoprewencja raka gruczołu  krokowego w badaniach  klinicznych
4. Chemoprewencja raka piersi i jajnika w badaniach klinicznych
5. Chemoprewencja wybranych chorób krwi

Piśmiennictwo:
1. R. Kordek, Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, VM Group 2013
2. M. Jarosz , Nowotwory złośliwe.  Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania,  PZWL 2008
3. M.  Matysiak, J. Zbrożek, Choroby krwi , PZWL 2010
4. T. Robak, Hematologia dla studentów i lekarzy, UMŁ, Łódź 2007

Forma zaliczenia: egzamin

 

Regulamin

Sylabus

Terminy zajęć