DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, IIst

Zagadnienia dla studentów

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Dietetyka, 2 rok, IIo St

Dietetyka, 2 rok, IIo Nst

Zaznajomienie studenta z podstawowymi badaniami laboratoryjnymi przydatnymi w ocenie stanu zdrowia pacjenta i planowaniu postępowania dietetycznego mające znaczenie w diagnostyce chorób żywieniowo-zależnych i  Interpretacją badań biochemicznych.

WYKŁADY (10h):

1. WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Materiał do badań, rodzaje badań, błąd pomiaru

2. WĘGLOWODANY. Hipoglikemia, hiperglikemia, insulinooporność, cukrzyca. Diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej. PANEL LIPIDOWY. Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej.

3. BIAŁKA. Albumina, białka ostrej fazy, immunoglobuliny. Diagnostyka zaburzeń gospodarki białkowej. Diagnostyka wybranych zaburzeń gospodarki hormonalnej.

 SEMINARIA (10h):

1. MORFOLOGIA KRWI. Elementy morfotyczne krwi.

2. Badanie układu krzepnięcia. Czas trombinowy, protrombinowy, D-dimery. Białko całkowite, globuliny Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Zasadowica, kwasica.

3. PRÓBY WĄTROBOWE. Enzymy wątrobowe, bilirubina.

4. ZABURZENIA PRZEMIANY MINERALNEJ. Diagnostyka zaburzeń równowagi wapniowo-fosforanowo-magnezowej.

 ĆWICZENIA (10h):

1. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych

2. Analiza przypadków, dyskusja

Piśmiennictwo:

1. Tomaszewski, Diagnostyka Laboratoryjna, Wydawnictwo PZWL, 2001

2. Dembińska-Kieć, J. Naskalski, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier Urban & Partner Wrocław, 2010

3. Lukas, Diagnostyka i terapia w praktyce lekarskiej, D P. Kumar, M. Clark, 2014

Forma zaliczenia: Egzamin

 

Sylabus stacjonarne

Sylabus niestacjonarne

Regulamin przedmiotu stacjonarne

Regulamin przedmiotu niestacjonarne